Archi Plan, czyli kilka słów o współpracy z architektem

Magda Graf Architektka

Przedstaw temat/projekt, w którym mogę Ci pomóc.

Zadzwoń lub napisz maila z określeniem, jaki budynek chcesz postawić, przystosować albo przebudować, jaka jest lokalizacja (adres, numer działki), określ szczegóły dotyczące inwestycji a zaproszę Cię na niezobowiązujące spotkanie i przedstawię ofertę (również on-line).

A ja zacznę od sprawdzenia wszystkich możliwości

 • Sprawdzę czy na danym terenie jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni i jakie są w nim zapisy.
 • Jeśli nie ma planu konieczne będzie złożenie wniosku o Warunki Zabudowy, w którym już dokładnie musimy określić jaki budynek chcemy wybudować.
 • Przeanalizuje również jakie media znajdują się na terenie, czy działka nie leży w granicach stref o specjalnych obostrzeniach i co może zagrozić realizacji inwestycji.
 • Pokażę jak wykorzystać walory lokalizacji
 • Określę czy i w jaki sposób należy załatwić sprawę z urzędem np. pozwolenie na budowę, zgłoszenie.

Następnie przejdziemy do kompletowania dokumentów

Dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę:

 • Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) 7-30 dni, max. 250 zł, można również sprawdzić na stronach Urzędu bez kosztowo
 • Uzyskanie Warunków Zabudowy (jeśli brak jest MPZP) 90 dni, ok 200 zł mapa zasadnicza do Wniosku o wydanie Warunków Zabudowy
 • Mapa do celów projektowych wykonana przez geodetę, 14-30 dni, 800-1200 zł
 • Badania geologiczne gruntu, w miejscach wskazanych przez konstruktora, 14-30 dni, 1200-2000zł
 • Uzgodnienia z gestorami sieci zewnętrznych (warunki techniczne dostawy mediów), 14 dni
 • Projekt branży drogowej, jeśli nie ma zjazdu, lub zmiana lokalizacji, 1000-3000 zł
 • Projekty przyłączy (najwygodniej jako odrębne projekty, indywidualnie)
 • Inne dokumenty w zależności od danej lokalizacji obiektu i sytuacji

Pogrubione zostały dokumenty niezbędne do wykonania projektu.

Wypis i Wyrys lub Warunki Zabudowy można uzyskać również przed zakupem działki, żeby zorientować się, czy faktycznie będzie możliwość postawienia domu. W przypadku WZ jest dodatkowa opłata ok 600 zł, jeśli nie jesteśmy właścicielami.

Podany czas i ceny są orientacyjne i zależą od lokalizacji, wielkości działki i planowanej inwestycji.

Inwestor może uzyskać niezbędne dokumenty we własnym zakresie lub zlecić Architektowi za dodatkowym wynagrodzeniem.

Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów można przystąpić do projektowania w następujących etapach:

PROJEKT KONCEPCYJNY

Przed spotkaniem dotyczącym koncepcji należy zastanowić się nad:

 • wielkością domu, ilością użytkowników (również w przyszłości), funkcją (np. domowe biuro), przyzwyczajeniami domowników
 • estetyką, stylem czyli co nam się podoba, najlepiej zebrać przykłady/zdjęcia w folderze np. dysk google, który można udostępnić lub stworzyć tablicę na Pinterest
 • geometrią domu – parterowy, piętrowy, z dachem płaskim, czy spadzistym
 • technologia budowy, czyli z czego będzie wybudowany np. tradycyjny murowany lub drewniany a może z elementów gotowych
 • instalacjami: fotowoltaika, pompa ciepła, kocioł gazowy, kominek, szambo, przydomowa oczyszczalnia, w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci centralnego ogrzewania (C.O.), i kanalizacji

Nie wszystko musicie wiedzieć od razu, część będzie narzucona przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy.

Jak wygląda praca nad projektem koncepcyjnym

 • Szczegółowa analiza działki, określenie uwarunkowań projektowych inwestycji na podstawie lokalizacji i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy oraz Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Określenie wytycznych do projektu z Inwestorem (spotkanie): program funkcjonalny (ilość i rozkład pomieszczeń), estetyka, informacje dotyczące technologii budowy, materiałów, instalacji, dodatkowych funkcjonalności (check lista).
 • Opracowanie koncepcji (2 warianty) – rzuty, elewacje, przekrój, model 3D.
 • Prezentacja koncepcji Inwestorowi – wybór 1 koncepcji lub stworzenie nowej na dotychczasowej bazie.
 • Uszczegółowienie wybranej koncepcji.
 • Zatwierdzenie ostatecznej koncepcji jako projektu wyjściowego do Projektu Budowlanego.
 • Wskazanie miejsc odwiertów do badań gruntowych.

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany składa się z kilku części i służy uzyskaniu POZWOLENIA NA BUDOWĘ lub ZGŁOSZENIU BUDOWY (cz.1-3), oraz jest podstawowym opracowaniem, na podstawie którego prowadzona jest BUDOWA (cz.1-4).

PROJEKT BUDOWLANY SKŁADA SIĘ Z:

 1. Projekt Zagospodarowania Terenu
 2. Projektu architektoniczno-budowlanego
 3. Załączników do projektu budowlanego
 4. Projektu technicznego (niezbędny do rozpoczęcia budowy)

PROJEKT TECHNICZNY, czyli cz. 4, składa się z:

 • projektu architektonicznego
 • projektu konstrukcyjnego (rozszerzony)
 • projektu instalacji sanitarnych (schematy)
 • projektu instalacji elektrycznych (schematy)
 • charakterystyki energetycznej obiektu

Poszczególne części i rozwiązania są na bieżąco przekazywane Inwestorowi w celu zatwierdzenia.

Projekt budowlany zostanie opracowana w oparciu o otrzymane od Inwestora materiały i wytyczne, zgodnie z obowiązującymi, na dzień wykonania projektu, przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w 3 egzemplarzach, oprawiony i gotowy do złożenia w Urzędzie + 1 egzemplarz dla Inwestora.


PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy jest uszczegółowieniem projektu budowlanego i określa szczegółowo materiały i rozwiązania techniczne.

W skład PROJEKTU WYKONAWCZEGO wchodzą:

 • Opis zawierający wszystkie materiały budowlane ze wskazaniem producenta, marki i rodzaju np. styropian grafitowy fasadowy AUSTROTHERM EPS 033 FASSADA THERMA gr. 25 cm
 • Uszczegółowione rzuty, przekroje i elewacje oraz dodatkowe rysunki wedle zapotrzebowania.
 • Szczegółowe rozwiązania w formie detali dotyczące elewacji: kolorystyka, cokoły, okładzina ścienna (cegła, drewno itp.), gzymsy, rynny, odwodnienie balkonów, barierki, elementy dachu, oświetlenie zewnętrzne, tarasy, schody zewnętrzne i murki wokół budynku.

Projekt wykonawczy z założenia nie zawiera następujących projektów, ale na życzenie klienta mogą zostać dołączone do opracowania:

 • Kosztorys budowy (wykonywany jest na podstawie Projektu Wykonawczego)
 • Foto realistyczne wizualizacje
Scroll to Top