Młyn w Gąsiorowie – projekt adaptacji ruin młyna na pensjonat

Marzeniem Inwestora było wykorzystanie pięknych murów pozostałych po pożarze Młyna do stworzenia dwupoziomowej restauracji wraz z pokojami na poddaszu. Oryginalne mury o grubości ok 60 cm na planie prostokąta sięgają drugiej kondygnacji. Od południa mają otwory okienne z pięknym ceglanym obramowaniem. W głównej bryle wydzielona została bardzo wąska klatka schodowa, jednak drewniane schody wewnętrzne uległy spaleniu. Od wschodu znajduje się dobudówka z zachowaną stolarką okienną i drzwiową.

Projekt polegał na wykorzystaniu istniejącej przestrzeni na sale restauracyjne oraz rozbudowie obiektu o profesjonalne zaplecze kuchenne, pomieszczenia techniczne, klatkę schodową, toalety oraz pokoje dla gości na poddaszu. Pierwotny trakt został poszerzony z prawej strony o klatkę schodową i toaletę dla osób niepełnosprawnych zlokalizowaną w dobudówce oraz po lewej stronie o pion zaplecza kuchennego i poddasze, całość ma trzy kondygnacje. Z tyłu budynku została zaprojektowana parterowa część mieszcząca kotłownię, warsztat, biuro, pomieszczenie socjalne, magazyny, pomieszczenia kuchenne przygotowawcze oraz część kuchni. W głównym pomieszczeniu, w obrębie istniejących murów, w miejscu starej klatki schodowej, została wydzielona rozdzielnia kelnerska. Nad częścią zapleczową, parterową z tyłu budynku znalazł się taras, który w części przeznaczony jest dla gości a po bokach ma wydzielone przestrzenie na centrale wentylacyjne. Z tarasu zaprojektowano dwutraktowe schody, którymi można zejść na teren posesji.

Na piętrze, dostępna z klatki schodowej oraz z tarasu znalazła się sala konferencyjna, po lewej stronie w poszerzonym trakcie sala VIP oraz kredens i rozdzielnia kelnerska zlokalizowane nad zapleczem kuchennym i wyposażone w windę gastronomiczną do transportowania dań i napojów. Sale mogą być wykorzystywane do organizacji konferencji, przyjęć i uroczystości. Na tyłach klatki schodowej znajduje się toaleta.

Elewacje zostały zaprojektowane z szacunkiem do zachowanej tkanki. Ceglano- kamienne mury po oczyszczeniu, uzupełnieniu i zaimpregnowaniu pozostaną widoczne wraz z pięknymi detalami nadproży. Nowe ściany zewnętrzne będą wykończone białym tynkiem cementowo wapiennym jako tło dla zachowanych murów, otrzymają również proste okna o wymiarach i układzie zbliżonym do tych w istniejącym murze. Główna bryła będzie przykryta prostym dwuspadowym dachem krytym czerwoną dachówką ceramiczną. Układ rozbudowy i materiały miały na celu wyeksponowanie zachowanych murów. Nad wejściem po lewej stronie zaprojektowano płaskorzeźby przedstawiające gęsi, w nawiązaniu do nazwy wsi, w której obiekt się znajduje.

Scroll to Top